Факултети

Спремне за почетак наставе, на сва три нивоа, артикулисали смо и следећих 14, УКУПНО 17- СЕДАМНАЕСТ ФАКУЛТЕТСКИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА:

* Академија привредно пословног права;

* Академија социолошко -историографских студија;

* Факултет за геополитику и стратегијски менаџмент;

* Академија антропокарактеролошких студија;

* Психијатрологија за здраво друштво;

* Академија славо- србистике;

* Академија лепих уметности и старих заната;

* Еконимијски факултет; смерови- агроекономија и економија екологије;

* Академија учитељства;

* Студиј геофизике, математике и астрономије;

* Академија словенских језика и књижевности;

* Академија православља;

* Академија евроазијских студија;

* Академија дефектолошко- безбеднoсних студија;