Ментори

е, да би све тако и било...,

СТАРАЋЕ СЕ ( међу најеминентнијим у ширим међународним размерама)МЕНТОРИ НАШИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА и СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА...

Ментори студијских програма:

Божовић, проф.др Раде
Бубањ, проф.др Радослав
Вилотијевић, проф.др Младен
Драговић, проф.др Бранко
Јовановић, проф.др Томислав
Коруга, проф.др Ђуро
Костић, проф. Зоран
Крестић, академик Василије
Крећа, проф.др Миленко
Маројевић, проф.др Радмило
Милић, проф. Божидар
Миловановић, проф. Душан
Јован (Пурић), епископ нишки
Перовић, академик Слободан
Перовић, проф.др Блажо
Ракочевић, проф.др Милоје
Чаркић, проф.др Милосав