Студијски програм

ДУХОВНУ ГОЗБУ, KAO СВЕТКОВАЊЕ ЗНАЊА,

- у атар човеколиког опстанка и развоја планетарне заједнице човечанства;

- на част и ползу заувечног бивства српског народа;

- за благостање потомства, чијега ћемо поноса бити достојни, а, они, горљиво и смерно- послушни пред СПОКОЈНИМ” ШАПАТОМ ЛОБАЊА” ЗАЈЕДНИЧКИХ НАМ ПРЕДАКА...,

е да бисмо, “по Болоњи”, “стекли универзитетски легитимитет”,

“предујмљујемо”

три (“поља”) факултета:

* КУЛТУРОЛОШКО- КОМУНИКОЛОШКИХ СТУДИЈА (посве оригинално артикулисан и структуриран на свим нивоима студија , с двадесетак научно- наставних предмета, “пионирски” номинованих у “визурама” програмских експозиција нашег колективног ауторства);

* БИОИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (од биоинжињеринга, преко математичко- информационих и физичко- хемијских, до биофизиолошких наука...);

* АКАДЕМИЈА СПОРТА ( у компарацији с “иним”, супериорно заснован на аутентичном изучавању социјалних темеља и детерминанти, психофизиологије, феноменологије и компетиционо осврховљене моралности спорта..., уз ригидно критичан однос према “противприродном блуду”, свеколико проблематичне “умрежености” спорта и политике, која се, често, морално стропоштава на својеврсни политички “МОБИНГ” над спортом...!?! ) ...

Спремне за почетак наставе, на сва три нивоа, артикулисали смо и следећих 14, УКУПНО 17- СЕДАМНАЕСТ  ФАКУЛТЕТСКИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА:

* Академија привредно пословног права;

* Академија социолошко -историографских студија;

* Факултет за геополитику и стратегијски менаџмент;

* Академија антропокарактеролошких студија;

* Психијатрологија за здраво друштво;

* Академија славо- србистике;

* Академија лепих уметности и старих заната;

* ЕКОНОМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ; смерови- агроекономија и економија екологије;

* Академија учитељства;

* Студиј геофизике, математике и астрономије;

* Академија словенских језика и књижевности;

* Академија православља;

* Академија евроазијских студија;

* Академија дефектолошко- безбеднoсних студија;

ЕДУКАЦИЈСКА, ОПШТА И ПОСЕБНА ОБЕЛЕЖЈА УКУПНОСТИ И УНУТАРЊЕ СТРУКТУРЕ (поједињујућих) СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

* На свим студијским програмима

( изузев “биоинформационих система” и студија  “геофизике, математике, астрономије”),

прве две , знанствено заснивајуће, године ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА изучаваће се 16 заједничких обавезних предмета тзв. ЕДУКАЦИЈЕ ОПШТЕ РЕЛЕВАНТНОСТИ, чијом, конструктивном акцепцијом,

студент (као “зрео човек”), самосвојан и самоуверен, све одговорнији према сопственој будућности, породици, државно- друштвеној заједници и народу...

зачетком 3.године  основних студија,

одабира своје “ коначно” професионално и стручно, “ животно” опредељење:- у најбољем сагласју његових реалних афинитета и “ социјалних шанси” ...*

ОПРЕДЕЉЕЊЕМ ЗА ПРЕВАСХОДСТВО ЕДУКАЦИЈЕ ОПШТЕ РЕЛЕВАНТНОСТИ, којом “попуњавамо” прве две године заједничких студија,

- компензујемо недостатак  “ЗНАЊА ЗА ЦЕО ЖИВОТ” И “СВЕ ЛИНИЈЕ ЖИВОТА”,

која су баштиниле негдашње “КЛАСИЧНЕ ГИМНАЗИЈЕ”...;

-компензујемо вишедеценијску ентропију, свеколико урушавање образовно-просвешћенијскога “система”, па, чак, и репродукцију ноторне неписмености или полуписмености” радно способног” становништва, те и “одрасле младежи”, која досеже и до самога јавнога сектора, “ политичких елита”, па и трагикомичног “стања  писмености” у “самим медијима”...;

-као социјално одговорна (високообразовна) корпорација,

 компензоваћемо и “ране јаде” својих будућих (данашњих?!) студената, свесни да многи међу њима- због обиља социјалних ускраћености,”социјалних изнуда” или “ принуда” да се “животно опредељују”, чак и  против саме сржи своје егзистенцијалне суштине, својих истинских животних могућности и жеља...

тиме што ћемо им, као родитељи и старији другари, сугерисати јасније и укотвљеније “линије живота”- без “гледања у длан” и “екран” , али, са што оштријим загледањем... у књиге и само једро живота;